Over Ons

Wij​​ zijn​​ Tina​​ Ticheler​​ en​​ Vanessa​​ Arana​​ en​​ wij zijn de initiatiefnemers van​​ Mama-Love, een stichting die is opgericht om​​ ondersteuning​​ te​​ bieden​​ aan​​ alleenstaande​​ moeders​​ en​​ hun​ kinderen.​​ Inmiddels is Vanessa niet meer actief in de stichting.

Ons​​ doel​​ is​​ om​​ moeders​​ weer​​ in​​ hun​​ kracht​​ te​​ zetten​​ en​​ ze​​ te​​ ondersteunen​​ in​​ het​​ vergroten​​ van​​ de​​ zelfredzaamheid en samenredzaamheid.​​ Hulp,​​ steun​​ en​​ vriendschap​​ is​​ belangrijk​​ om​​ het​​ gevoel​​ te​​ verminderen​​ dat​​ je​​ als​​ moeder​​ er​​ alleen​​ voor​​ staat.​​ 

Als​​ professionals​​ en​​ als​​ ervaringsdeskundigen​​ ondersteunen​​ wij​​ in​​ dit​​ proces​​ en​​ helpen​​ wij​​ moeders​​ om​​ hun​​ leven​​ weer​​ in​​ balans​​ te​​ krijgen​​ en​​ te​​ bouwen​​ aan zelfvertrouwen.​​

Wij​​ bieden​​ alleenstaande​​ moeders​​ oprechte​​ aandacht, onder het motto van:
“ik​​ zie​​ jou,​​ ik​​ hoor​​ jou,​​ en​​ ik​​ begrijp​​ jou”.

Mama-Love​​ is​​ erop​​ gericht​​ moeders​​ te​​ ondersteunen​​ in​​ zelfregie​​ over​​ het eigen​​ leven.​​ Daarbij​​  willen wij een​​ platform​​ creëren​​ waarin​​ moeders​​ elkaar​​ kunnen ​​​​vinden,​​ ervaringen ​​kunnen​​ delen​​ en​​ verbondenheid​​ kunnen vinden door​​ elkaar​​ te​​ helpen​​ en​​ te​​ bemoedigen​​ in​​ de​​ eigen​​ omgeving. Zelfregie​​ betekent​​ dat​​ je​​ op​​ zoek​​ gaat​​ naar​​ een​​ balans​​ tussen​​ je​​ kwetsbaarheid​​ en​​ je​​ kracht.​​ Daar​​ liggen​​ namelijk​​ je​​ mogelijkheden.​​ De​​ alleenstaande​​ moeders​​ laten​​ ervaren​​ dat​​ ze​​ samen​​ sterk​​ zijn is ons doel,​​ ze​​ staan​​ er​​ niet​​ alleen​​ voor.​​ 

Zelfregie​​ omvat​​ in​​ onze​​ visie​​ alles​​ wat​​ met​​ de​​ regie​​ over​​ je​​ eigen​​ leven​​ te​​ maken​​ heeft:

-​​ zelf​​ keuzes​​ maken;

-​​ zelfinzicht;

-​​ hulp​​ vragen​​ aan​​ anderen.

Zelf​​ keuzes​​ maken
Bij​​ veel​​ dingen​​ die​​ we​​ doen​​ moeten​​ we​​ keuzes​​ maken.​​ Dan​​ is​​ het​​ belangrijk​​ dat​​ het​​ je​​ eigen​​ keuzes​​ zijn.  Dat​​ je​​ zelf​​ kunt​​ beslissen​​ hoe​​ jouw​​ leven​​ er​​ uit​​
ziet​​ en ​​daarbij​​ kan​​ opkomen​​ voor​​ jezelf.​​ 

Zelfinzicht
Als​​ je​​ antwoord​​ kunt​​ geven​​ op​​ de​​ vragen​​ ‘Wat​​ wil​​ ik?’​​ en​​ ‘Wat​​ kan​​ ik?’,​​ heb​​ je​​ al​​ redelijk​​ inzicht​​ in​​ jezelf.​​ Wat​​ je​​ kwetsbaarheid​​ ook​​ is,​​ zelfinzicht​​ en​​
zelfkennis​​ draagt​​ bij​​ aan​​ jouw​​ zelfregie;​​ zowel​​ als​​ individu,​​ als​​ in je​​ rol​​ van​​ moeder.​​

Hulp​​ vragen
Zelfregie​​ betekent​​ niet​​ dat​​ je​​ alles​​ alleen​​ hoeft​​ te​​ doen.​​ Je​​ kunt​​ hulp​​ vragen en​​ de​​ regie​​ toch​​ in​​ eigen​​ handen​​ houden.​​ Wij willen moeders​​ onderling​​ de​​ ruimte​​ geven​​ om​​ van​​ elkaar​​ te​​ leren,​​ naar​​ elkaar​​ te​​ luisteren​​ en​​ open te staan​​ voor​​ suggesties​​ en​​ ideeën in een veilige omgeving.

Herken je jezelf hierin? Dan hopen wij jou snel te ontmoeten zodat je de eerste stappen kunt zetten naar een betere toekomst!