Word Vrijwilliger

Vrijwilliger zijn is altijd vrijwillig maar nooit vrijblijvend.

Vrijwilliger zijn is verbonden zijn en niet gebonden voelen.

Vrijwilliger zijn is onbetaalbaar maar niet te koop.

Vrijwilliger zijn is positief zijn in denken en doen.

Ondersteunen, bijstaan en of voorlichten van alleenstaande moeders zijn de belangrijkste taken van stichting Mama-Love.  Doelgroep zijn personen die op of onder de armoedegrens leven.

Zonder actieve vrijwilligers kunnen wij ons werk niet doen. Daarom zijn wij altijd opzoek naar enthousiaste mensen die ons team van enthousiaste mensen willen en kunnen versterken.

Wij bieden een enthousiaste groep collega’s, goede begeleiding en eventueel op de functie afgestemde cursussen. Verder draagt stichting Mama-Love uiteraard voor een WA-verzekering en een gepaste reis- en onkostenvergoeding.

Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.

Momenteel hebben wij de volgende vacature(s) en zouden wij graag in contact komen met mensen voor de functie van:

  1. Secretaris;
  2. Lotgenoten/vrijwilligers.

Onderschrijft u de doelstelling van stichting Mama-Love, heeft u minimaal 2 uur per week beschikbaar voor vrijwilligerswerk en trekt u het werk aan?

Schroom dan niet om contact op te nemen met Stichting Mama-Love, Reygershoftehoek 60, 7546 KC Enschede, of neem telefonisch contact op met onze voorzitter, mevrouw J. Ticheler, mob. +31 (0) 681 746 776.