Onze kernwaarden

  • Aansluiten​​ bij​​ kwaliteiten​​ van​​ mensen

  • Gericht​​ zijn​​ op​​ zingeving​​ en​​ persoonlijk​​ perspectief

  • Actief​​ gebruik​​ maken​​ van​​ ervaringsdeskundigheid

  • Niet​​ het​​ aanbod​​ staat​​ centraal​​ maar​​ de​​ mate​​ waarin​​ de​​ mensen​​ zich​​ geholpen​​ voelen.​​ 

  • Excellentie​​ is​​ onze​​ standaard