Partners

Wij werken waar nodig samen met de gemeente Enschede, scholen, welzijnsinstellingen en buurthuizen.

Onze samenwerkingspartners zijn:

Hope of peace foundation

Change That Makes a Difference

When conflict results in pain and loss, it can lead to bitterness, hatred and mistrust. Our founder, Taysir (Tass) Abu Saada, a Palestinian, knows this all too well. As a young man, he had a hatred for Jews like none other, and he even fought against them with Yasser Arafat (PLO). It wasn’t until later in life that God changed his heart and gave him a love for the Jewish people. That was over 25 years ago, and he has been working ever since to build bridges of peace between Palestinians and Israelis.

 

Meer info: https://hopeofpeace.foundation/about/

 

* Plan Beter Zorg
Biedt thuisbegeleiding (ambulante begeleiding) aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid in Enschede en omgeving. Er is specialistische kennis van trauma (PTSS), ADHD, burn-out, depressie, angststoornis en de extra mogelijkheid van begeleiding in de talen Spaans en Engels.

http://www.planbeterzorg.nl

 

* Incluzio Uitvoering Oost
Incluzio Uitvoering Oost versterkt op innovatieve wijze de burgerkracht, zodat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen in het maken van een sociale en leefbare wijk. In opdracht van de gemeente Enschede zetten onze netwerkcoaches in op het bereiken en vergroten van de betrokkenheid van bewoners die nog niet actief zijn. Hierdoor wordt de zelf- en samenredzaamheid vergroot.

De netwerkcoaches zijn present in de wijk, zij zijn veelvuldig op straat, bij vindplaatsen in de wijk of bij mensen thuis. Zij signaleren, ondersteunen bij (het opzetten van) initiatieven en verbinden bewoners aan bewoners en aan organisaties.

De contactpersoon van Incluzio Uitvoering is: Sigrid Binksma  (Incluzio Uitvoering Oost, Wijkopbouwer van het Project SVEN).

 

* Sociaal Steunpunt

Het Sociaal Steunpunt helpt inwoners van Enschede met Sociaal Juridische problemen en vragen. Ook zijn zij expert in het oplossen van problematische schulden.
https://www.sociaalsteunpunt.nl/

 

* Stichting ‘Kunst van Ontmoeting’ het initiatief Hiernaast:

Een ontmoetingsplek in de wijk Pathmos waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waarbij de gedacht erachter is dat ieder mens waardevol is en zijn talent voor zichzelf en anderen kan gebruiken. Dat is een kunst.

De contactpersoon van Hiernaast is Marjanne Bont.

https://www.kunstvanontmoeting.nl/

 

* Werkgroep Elim

Werkgroep Elim is een initiatief vanuit de kerkelijke gemeente ”De Schuilplaats” in Enschede-Zuid. De werkgroep zet geloof en woorden om in daden en wil echt iets betekenen voor de medemens. Jezus is het fundament en vanuit dit fundament is o.a de voedselhulp opgezet. De werkgroep Elim biedt materiele en immateriële steun aan gezinnen, alleenstaanden en ouderen die leven op of onder de armoedegrens. De werkgroep bestaat volledig uit vrijwilligers en houdt zich voornamelijk bezig met het inzamelen en verspreiden van voedselpakketten.

https://www.deschuilplaats.nl/werkgroep-elim.html

* Jobhulpmaatje

JobHulpMaatje steunt kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk. Hierdoor helpt JobHulpMaatje de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. JobHulpMaatje werkt aanvullend op en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten door werkzoekenden, mens- en doelgericht bij te staan. Om dit te kunnen doen leidt JobHulpMaatje, coördinatoren, maatjes en JobGroupLeiders op, zodat zij werkzoekenden kunnen ondersteunen die meer tijd en aandacht nodig hebben. Zo wordt de maatschappelijke betrokkenheid op lokaal en regionaal niveau vergroot. Bovendien worden kosten van gemeentelijke diensten en werkgevers verlaagd. JobHulpMaatje biedt sociale en praktische ondersteuning en vergroot daarmee de kansen van werkzoekenden, die belemmeringen ervaren bij het vinden van werk.

https://jobhulpmaatje-enschede.nl/

De rol van de samenwerkende partners: Het bieden van coaching, kennisdeling, workshops, evenementen en praktische ondersteuning.