Om voor de ANBI-status in aanmerking te komen dient de stichting te beschikken over een lopend beleidsplan.  Onlangs heeft het bestuur onderliggend beleidsplan goedgekeurd!