Coachingstraject ‘moeders terug in hun kracht’

De coaching is bedoeld voor alleenstaande moeders, die in het dagelijks leven voor diverse uitdagingen en moeilijkheden kunnen staan. Het wordt gegeven in groepsverband met een maximale groepsgrootte van 8 deelneemsters.  Tijdens het traject worden de moeders buddy’s van elkaar.

Het is een intensief coachingstraject van 6 maanden, waarbij de eerste drie maanden gericht is op stressverlaging en problemen aanpakken en de laatste drie maanden gericht is op persoonlijke groei. Als leidraad zal iedereen een eigen werkboek krijgen, bestaande uit twee modulen. 

Module 1 

In de eerste module wordt samen met de moeders gekeken naar de leefgebieden; sociaal netwerk, financiën, geestelijke en lichamelijke gezondheid, werk/opleiding en daginvulling, pedagogisch functioneren en wonen en de mate waarin sprake is van stress. In deze periode staat het creëren van rust en overzicht centraal.

Module 2 

In de tweede module worden de moeders ondersteund in het krijgen van inzicht op  eigen gedrag, denken en handelen, hoe hier invloed op te hebben en de hulp om ongezonde patronen te doorbreken.  In deze fase komen o.a. thema’s als zelfkennis/zelfbeeld, ontdekken van kracht en talenten, grenzen kennen/aangeven en gezonde relaties aan bod. 

Tijdens dit proces ondersteunen wij moeders om hun leven weer in balans te krijgen en het opbouwen van hun zelfvertrouwen, het krijgen van zelfinzicht en hulp kunnen en durven vragen aan anderen.

Tussen het coachingstraject door zullen er ook workshops geboden worden door gastsprekers, passend bij de thema’s.

Gedurende het coachingstraject kunnen moeders gebruik maken van de gratis kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. In samenwerking met ontmoetingscentrum ‘Hiernaast’ wordt er voor de opvang vrijwilligers ingezet, in bezit van een VOG-verklaring.

Voor deelname aan het coachingstraject vindt er een intakegesprek plaats met de coaches van    Mama-Love.

*Eenmalige eigen bijdrage is 25,- EUR voor deelname aan het traject.